En gelijk had ze want al snel werden er warme Vriendschapsbanden gesmeed zodat ze ondertussen hier al bijna kind aan huis is geworden. Zo begeleidde ze hier nog meerdere Workshops zoals bv.  'Dancing With Gaia' .  Uit deze ervaringen groeide samen met haar en sommigen van ons het idee om in 2014 een langdurige “Transformatie-Proces-Facilitator” Opleiding te komen geven dat vooral gericht is naar beginnende en doorwinterde therapeuten.  Hiervoor richtte ze speciaal haar Foundation “An Evolving...Human Project” op. 

 

Deze website heeft tot doel als tussenschakel en Platform te dienen.  Zo werkt het meer drempelverlagend voorbij de Taal & Landsgrenzen heen.

Wij willen met dit opzet ook een toon-beeld zijn om mee te willen werken aan een betere en Vernieuwende Bewust wordende Wereld in Evolutie en Groei. Hierin zijn we krachtiger en bereiken we "Samen" meer dan naast of tegen elkaar concurrerend te werken, vertrouwende dat alle succes en overvloed iedereen gegund is en dit dan met respect voor ieders individuele eigenheid.

 

Op deze website is plaats voorzien voor onze Vlaams -en Nederlandssprekende landen voor aankondigingen van Alloya's workshops en opleidingen in deze contreien. Je vindt hier ook waar en wanneer je bij haar terecht kan voor privé-sessies als ze hier verblijft.

In de rubriek “An Evolving... Human Project” krijgen alle mensen die geslaagd zijn een link.  Zo kunnen we anderen nog gemakkelijker en efficienter van dienst  zijn.

 

Reeds vertaalde artikels en publicaties van Alloya kan je ook op deze site gratis downloaden.

Voor nog meer (Engelstalige) informatie kan je altijd nog heen en weer pendelen met een eenvoudige muisklik op www.alloya.com.

Voor 'Alloya 4 Belgium' te contacteren dien je steeds te mailen via alloya@alloya.com .

 

Veel leesplezier met het grasduinen op deze site,

 

Warme HarteGroet,

 

 

De Vrienden van Alloya

 

 

Dag Beste Aarde-Bewoner,

 

deze website is op vrijwillige basis ontstaan uit de inspiratie en passie van enkele enthousiaste enkelingen die Wat, Hoe en Waarom iets gebeurt belangrijker vinden dan Wie het doet!

Noem ons dus maar gewoon: 'De Vrienden' van ALLOYA.

 

In november 2012 zette Alloya voor het eerst voet aan wal in ons Belgenland om ons te vergasten met een intensieve en boeiende Workshop over 'De Moon-Matrix' & 'Samen Bevrijden we De Godin'.  We herinneren het ons nog zeer goed toen we haar uitnodigden naar België te komen en dat ze zei: <Ik ga bij jullie mijn Ziele- Familie ontmoeten!>